Ο Έλληνας καταναλωτής έχει το δικαίωμα και την απαίτηση να γνωρίζει ότι το γάλα που πίνει παρέχει άριστη ποιότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται πλήρης διαφάνεια, από τη φάρμα του παραγωγού στο ποτήρι του καταναλωτή.

Με κατάπληξη και ανησυχία οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ. Οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί καταδικάζουν τα φαινόμενα διαφθοράς και δηλώνουν συμπαραστάτες και αρωγοί στην προσπάθεια να παταχθούν τέτοια φαινόμενα από όπου και αν προέρχονται.

Οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί ανησυχούν καθώς βλέπουν ότι πρέπει να γίνει επιτέλους συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στην αλυσίδα της παραγωγής και διακίνησης του γάλακτος με ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση, πάντα με γνώμονα τον Έλληνα καταναλωτή.

Παράλληλα δηλώνουν κατάπληξη καθώς στο παρελθόν έχουν δημόσια και ανοιχτά εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί.

Οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί επενδύουν σημαντικά ποσά για το εκσυγχρονισμό των μονάδων τους με γνώμονα πάντα την άριστη ποιότητα του παραδιδομένου προϊόντος τους στον Έλληνα καταναλωτή. Το έργο αυτό γίνεται αθόρυβα και υπεύθυνα.