Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Η ΕΦΧΕ στα πλαίσια εκτέλεσης των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί για τα παρακάτω αντιδραστήρια για το μηχάνημα ανάλυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος CombiFoss 4000:

Ομάδα 1:
Αντιδραστήριο: Χημικά αντιδραστήρια Broad Spectrum micro tabs (35.000) Ποσότητα: 3

Ομάδα2:
Χημικά αντιδραστήρια Reagent C FOM 5000 (8x500ml) Ποσότητα: 6
Χημικά αντιδραστήρια Zero Liquid Ποσότητα: 1
Χημικά αντιδραστήρια Reagent D Ποσότητα: 3
Χημικά αντιδραστήρια Fossomatic Buffer Ποσότητα: 4
Χημικά αντιδραστήρια Rinse Ποσότητα: 1

Παρακαλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, οι οποίες εμπορεύονται τα εν λόγω προϊόντα, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (μέχρι και Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019), να αποστείλουν την προσφορά τους με e-mail (στο info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 1ο χλμ. Λαγκαδά – Λαγυνών – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4).

Η εν λόγω προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2019).