Θεσσαλονίκη, 21/03/07

Τις επόμενες ημέρες εισάγεται στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού το θέμα που έγινε γνωστό στην κοινή γνώμη ως «καρτέλ των βιομηχανιών γάλακτος» αλλά οι κραδασμοί από αυτά που προηγήθηκαν και οι συνέπειές του αγγίζουν την Ελληνική γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία στο σύνολό της.

Τα πρόστιμα που ενδεχόμενα θα επιβληθούν σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δώσουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελληνική αγελαδοτροφία. Απεναντίας θα τα επιτείνουν, καθώς είναι σίγουρο πως οι βιομηχανίες εφαρμόζοντας τους νόμους της αγοράς θα μεταφέρουν αμέσως το κόστος στις πλάτες των παραγωγών.

Η ΕΦΧΕ η οποία έχει ως μέλη της ένα μεγάλο μέρος από τις σύγχρονες αγελαδοτροφικές μονάδες της χώρας μας και είναι φορέας του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής, παράλληλα με την επιθυμία της για θετική αντιμετώπιση της κατάστασης διατυπώνει και τις ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες, εάν εφαρμοσθούν, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν προς όφελος των παραγωγών, των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών και των καταναλωτών.

  • στήριξη της κατανάλωσης ελληνικού γάλακτος με την τήρηση του ισοζυγίου από τις βιομηχανίες
  • σύσταση επιτροπής από εκπροσώπους των βιομηχανιών, των παραγωγών, του ΕΛΟΓ και του ΥΑΑΤ που θα συμφωνήσουν σε ενιαίο τρόπο τιμολόγησης του γάλακτος, που θα λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά αλλά θα αφήνει ταυτόχρονα περιθώρια ανταγωνισμού μεταξύ των γαλακτοβιομηχανιών
  • διαφήμιση του ελληνικού γάλακτος και των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών από τους αρμόδιους φορείς
  • αυστηρό ποιοτικό έλεγχο του εισαγόμενου γάλακτος και των εισαγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων
  • μελέτη της δυνατότητας επιδότησης των δρομολογίων για τη συλλογή του γάλακτος από απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο τιμών για τους παραγωγούς αυτών των περιοχών
  • καθιέρωση ενιαίου σήματος ποιότητας για το ελληνικό γάλα με τη συνεργασία των βιομηχανιών και της ΕΦΧΕ, η οποία θα διαθέτει σύντομα τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό
  • έλεγχο του ρόλου και των προμηθειών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και κατάργηση του καθεστώτος των επιστροφών για το ελληνικό γάλα.

Οι προτάσεις της ΕΦΧΕ έχουν σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των βιομηχανιών, οι οποίες αναμφισβήτητα έχουν προσφέρει πολλά στη δημιουργία της σύγχρονης ελληνικής αγελαδοτροφίας, αλλά στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προκλήσεων από την παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παραγωγούς ως συνεργάτες τους. Τελικά, ωφελημένος από αυτή την προσπάθεια θα είναι και ο Έλληνας καταναλωτής ο οποίος θα συνεχίσει να προμηθεύεται το Ελληνικό γάλα σε ανταγωνιστικές τιμές σύμφωνα με την ανώτερη ποιότητά του.

Το ΔΣ της ΕΦΧΕ