Η προώθηση του Ελληνικού γάλακτος και η ενημέρωση του καταναλωτή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση ,με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελεί σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Η απόφαση υποχρεώνει την παρακολούθηση και αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος της ποσότητας και της προέλευσης του γάλακτος από της βιομηχανίες. Επίσης οι βιομηχανίες θα πρέπει να τεκμηριώνουν τη γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος που χρησιμοποιούν.

Η Ε.Φ.Χ.Ε. έχει από καιρό ζητήσει την αναγραφή του σήματος 100% Ελληνικό στις συσκευασίες που περιέχουν αποκλειστικά ελληνικό γάλα. Αυτό θα βοηθήσει στη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή ώστε να μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τη γάλα πίνει.

Είναι επίσης ανάγκη να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού γάλακτος με κριτήριο την ποιότητα. Αυτό θα είναι εφικτό μέσω της κατάλληλης οργανωτικής και οικονομικής στήριξης τα οποία θα οδηγήσουν σε τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος. Παράλληλα οι παραγωγοί θα πρέπει να επιμορφωθούν για εξελίξεις και νέες τεχνολογίες καθώς επίσης και σε σύγχρονους τομείς όπως το μάρκετινγκ.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της Ελληνικής αγοράς γάλακτος δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα περί καρτέλ, διαφθοράς και κουμπάρων. Πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη συζήτηση για την επιβίωση του κλάδου.