Πραγματοποιήθηκε, στις 25 Ιουλίου 2006, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης συγκέντρωση που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία κάλεσε τα μέλη της και όλους τους αγελαδοτρόφους καθώς και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις τιμές του γάλακτος και γενικότερα τα προβλήματα της αγελαδοτροφίας.


Στην συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες αγελαδοτρόφοι τονίσθηκε πως οι κτηνοτρόφοι είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να αντισταθούν με κάθε τρόπο στη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών του αγελαδινού γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες και στη διακοπή παραλαβής γάλακτος από τις ελληνικές αγελαδοτροφικές μονάδες. Η μείωση των τιμών, σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τα όρια του κόστους παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι τιμές καταναλωτών, μπορεί να οδηγήσει σε αφανισμό του κλάδου της ελληνικής αγελαδοτροφίας και σε ανεξέλεγκτες εισαγωγές γάλακτος από γειτονικές χώρες. Επίσης τονίσθηκε πως η Πολιτεία δεν μπορεί να μένει παρατηρητής στα τεκταινόμενα και στην δρομολογημένη συρρίκνωση μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της Ελληνικής οικονομίας.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση με συντονισμένες ενέργειες των Ελλήνων αγελαδοτρόφων, εξελέγη πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από αγελαδοτρόφους από όλες τις περιοχές της χώρας.


Στις ενέργειες, που η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να πραγματοποιήσει, περιλαμβάνονται η επαφή και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Πολιτικών Κομμάτων και του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την αναγκαιότητα της λήψης των κατάλληλων μέτρων.