Από το ΥΠΑΝ εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 5/2009 Αγορανομικής Διάταξης περί αναγραφής της χώρας προέλευσης στο γάλα.

Για να διαβάσετε την ερμηνευτική εγκύκλιο πατήστε εδώ.