ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Τ.Θ. 4), τηλ. 23940-20269/73286, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Ενεργειών της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Π.Α.Α. 2014 – 2020 (KYA 481/66703/09-06-2016, ΦΕΚ 1994/01-07-2016 Τεύχος Β), έτσι όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 448/52436/05.04.2018 απόφαση του ΥπΑΑT. Οι ειδικότητες, ο αριθμός των ατόμων και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

• Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση
• Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής / Πληροφορικής Α.Ε.Ι., μία (1) θέση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την ολοκληρωμένη προκήρυξη και να παραλάβουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την πλήρωση των θέσεων από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΦΧΕ (www.holstein.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail (info@holstein.gr).


Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

Διαβάστε τη προκήρυξη εδω.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ