Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ), πανελλήνια μη κερδοσκοπική ένωση αγελαδοτρόφων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επίσημος φορέα της Ασπρόμαυρης φυλής Xoλστάιν και από το 2003 μέχρι σήμερα εφαρμόζει Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης του ΥπΑΑΤ, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των αγελάδων της φυλής Χολστάιν, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/17-9-08). Η σύμβαση έργου θα αφορά την υλοποίηση και αγορά του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και την ετήσια συντήρηση και ανάπτυξή του για διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ζώων θα είναι μία εφαρμογή μέσω διαδικτύου (internet) ακολουθώντας το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και αποθηκεύοντας το σύνολο των δεδομένων σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server). Ο χρήστης θα μπορεί να εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα όπου θα μπορεί να δει, να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα μέσω μίας διαδικασίας ταυτοποίησης. Το Σύστημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για τη διαχείριση της αγέλης, την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου, τον έλεγχο των αποδόσεων, την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή αναφορών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 29/06/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
10o χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, Δερβένι, ΤΚ 57200, Τ.Θ. 4
τηλ. / tel. : +30 23940 20269 / +30 23940 73286
fax: +30 23940 72859
e-mail: info@holstein.gr / holstein@otenet.gr
website: www.holstein.gr