Ο ΣΕΚ προσκαλεί τα μέλη της ΕΦΧΕ σε σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE (26ης Οκτωβρίου 65 Λιµάνι Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 504504 & 2310 504520).

Η σύσκεψη αυτή πραγµατοποιείται µε σκοπό να σας ενηµερώσουµε για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες του ΣΕΚ σε κρίσιµα θέµατα που απασχολούν την κτηνοτροφία µας καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο. Θα έχουµε την ευκαιρία να καταθέσουµε τις προτάσεις µας, να συζητήσουµε και να καθορίσουµε τις περαιτέρω ενέργειες µας σε ζητήµατα όπως:

  • Πως διαµορφώνεται η κατάσταση της κτηνοτροφίας σήµερα
  • Έλλειψη ρευστότητας – Χρηµατοδότηση – ∆άνεια
  • Οι µέχρι σήµερα εξελίξεις για τη νέα ΚΑΠ 2014 – 2020 – Οι θέσεις του ΣΕΚ
  • Οι εξελίξεις στη γαλακτοβιοµηχανία ∆Ω∆ΩΝΗ
  • Ζητήµατα Οργανώσεων Παραγωγών

Η συµµετοχή σας στη συνάντηση αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική προκειµένου να αντιπαλέψουµε τις δυσκολίες και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα του κλάδου για την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής κτηνοτροφίας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚ
Παναγιώτης Πεβερέτος