Στο πλαίσιο της ανταλλαγής Τεχνικών Επισκέψεων που έχει θεσμοθετήσει η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ με αντίστοιχες ενώσεις άλλων χωρών, πραγματοποίηθηκε κατά το χρονικό διάστημα 24 έως 27 Φεβρουαρίου 200, η επίσκεψη μελών της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Κύπρο, όπου τους υποδέχτηκε η ανίστοιχη ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Στην αποστολή συμμετείχαν 30 παραγωγοί – μέλη, Γεωτεχνικοί και Διοικητικά Στελέχη της Ε.Φ.Χ.Ε. που πραγματοποίησαν επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες των παραγωγών της Ένωσης Κύπρου και ξεναγήθηκαν στο Εργαστήριο Γάλακτος του Οργανισμού Γάλακτος Κύπρου. Με την επίσκεψη αυτή επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η συνεργασία μεταξύ των δύο ενώσεων τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο με απώτερο σκοπό την ωφέλεια των κτηνοτρόφων – μελών τους.

Η προηγούμενη Τεχνική Επίσκεψη της ΕΦΧΕ είχε πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το Δεκέμβριο του 2004 ενώ θα προγραμματισθεί επίσκεψη για το επόμενο έτος σε χώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.