Αποτελέσματα Προκήρυξης για την Πρόσληψη Προσωπικού

Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 προκήρυξης της ΕΦΧΕ για την πρόσληψη προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 14 Μαΐου 2014, αποφάσισε ομόφωνα να προσλάβει για τη θέση του "Χειριστή Η/Υ" την κα. Τσιτάκη Δήμητρα του Ιωάννη. Η πρόσληψη θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Η κάλυψη της θέσης του "Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων" με έδρα τις Σέρρες θα αποφασιστεί σε μελλοντικό Διοικητικό Συμβούλιου και μέχρι τις 15 Ιουνίου 2014. Ο επιτυχών υποψήφιος θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά.

Ευχαριστούμε όλους τους αιτούντες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους.