Συμπληρωματική Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης