Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΦΧΕ για την δημιουργία Πληροφορικού Συστήματος

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ), πανελλήνια μη κερδοσκοπική ένωση αγελαδοτρόφων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επίσημος φορέα της Ασπρόμαυρης φυλής Xoλστάιν και από το 2003 μέχρι σήμερα εφαρμόζει Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης του ΥπΑΑΤ, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των αγελάδων της φυλής Χολστάιν, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που

Τα σχόλια της ΕΦΧΕ για τα δρώμενα της Greenpeace

Οι περισσότερες Ελληνικές Γαλακτοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις καταγγελλόμενες, έχουν συμβόλαια με τους παραγωγούς από τους οποίους προμηθεύονται το γάλα για τη μη χρήση μεταλλαγμένης σόγιας στο σιτηρέσιο των ζώων.

Ηλεκτρονικό Δελτίο Ταυτότητας

[Εικόνα holstein]Στις 29 Νοεμβρίου συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Δελτίου Ταυτότητας βοοειδών σε εθελοντική βάση. Η συζήτηση διεκπεραιώθηκε από την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα της κτηνιατρικής. Οι Copa και Cogeca επισημαίνουν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά την εισαγωγή του συστήματος, καθώς υποστηρίζουν πως η υποχρεωτική εφαρμογή του θα προκαλούσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012

[Εικόνα holstein]Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 201899/2011 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα "Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Αποθέμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012", στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β' αριθ. φύλλου 2891.

Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

[Εικόνα logο ΕΛΓΑ]Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως πιθανόν να γνωρίζετε ήδη, ο τρόπος πληρωμής των ασφαλιστικών σας εισφορών στον ΕΛΓΑ έχει αλλάξει. Η πληρωμή δε γίνεται πλέον μέσω παρακράτησης ποσοστού βάσει του τιμολογίου του ζωικού προϊόντος. Με βάση τη νέα διαδικασία υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής:

  1. Με απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό του τηρεί ο ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ ή
  2. Με πάγια εντολή από το λογαριασμό σας.
Syndicate content