Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012

[Εικόνα holstein]Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 201899/2011 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα "Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Αποθέμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012", στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β' αριθ. φύλλου 2891.

Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

[Εικόνα logο ΕΛΓΑ]Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως πιθανόν να γνωρίζετε ήδη, ο τρόπος πληρωμής των ασφαλιστικών σας εισφορών στον ΕΛΓΑ έχει αλλάξει. Η πληρωμή δε γίνεται πλέον μέσω παρακράτησης ποσοστού βάσει του τιμολογίου του ζωικού προϊόντος. Με βάση τη νέα διαδικασία υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής:

  1. Με απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό του τηρεί ο ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ ή
  2. Με πάγια εντολή από το λογαριασμό σας.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

[Εικόνα logo holstein]Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2012, ημέρα Σάββατο, στις 11.00 το πρωί, στα γραφεία της ΕΦΧΕ στο Δερβένι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση Ισολογισμού 2011 και Πεπραγμένων Δ.Σ.
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012.
  3. Εκλογή 11 τακτικών μελών Δ.Σ.
  4. Εκλογή 3 τακτικών μελών Ε.Ε.
  5. Εκλογή Τοπικών Περιφερειακών Επιτροπών στη:

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην ΕΦΧΕ - Κατάθεση αιτήσεων από 31/01/2012

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξαιρούνται οι κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από την επιβολή ειδικού τέλους ακινήτων

[Εικόνα holstein]Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει τους κτηνοτροφους και τους πτηνοτρόφους από την καταβολή τέλους ακινήτων για τις σταβλικές εγκαταστάσεις που διατηρούν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κ. Παναγιώτης Πεβερέτος δήλωσε σχετικά:

Syndicate content