Η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την κοινοτική οδηγία για την υγεία των ζώων

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα, εάν δεν αποδείξει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες διατάξεις για τις εγκαταστάσεις υγείας των ζώων. Ήδη την Πέμπτη (28/10/10) ζητήθηκε από τη χώρα μας, όπως και από την Αυστρία και την Πορτογαλία, να κοινοποιήσει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής που απαιτούνται από την οδηγία 2008/73/ΕΚ για την υγεία των ζώων. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα συγκεκριμένα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με κινητοποιήσεις απειλούν οι κτηνοτρόφοι του ΠΕΚ αν υπάρξει μείωση τιμών στο γάλα

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, σε περίπτωση που οι γαλακτοβιομηχανίες προχωρήσουν σε μείωση της τιμής του γάλακτος, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), κ. Δημήτρη Καμπούρη. Όπως υποστήριζει ο κ. Καμπούρης, οι φήμες θέλουν τις γαλακτοβιομηχανίες να προχωρήσουν σε μείωση τιμών από 5% μέχρι 10%, γεγονός που όπως είπε, "θα καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή του από μέρους μας".Οι κτηνοτρόφοι ζητούν για το πρόβειο 1,30 ευρώ, για το γίδινο 0,86 ευρώ και για το αγελαδινό 0,55 ευρώ.

Online ενημέρωση των αγροτών για τις πληρωμές που δικαιούνται

[Εικόνα holstein]

Την έναρξη της διαδικτυακής υπηρεσίας ενημέρωσης των αγροτών για τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός εγκαινίασε την
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Σε συνέχεια της προκύρηξης του Σεπτεμβρίου για την πρόσληψη προσωπικού στην ΕΦΧΕ αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η πρόσληψη από 1η Νοεμβρίου του 2010 και για ένα εξάμηνο(με δυνατότητα ανανέωσης) των παρακάτω υποψηφίων:

  • Γεωργαντζής Σταύρος - Ελεγκτής με έδρα την Ξάνθη
  • Γκαϊντατζή Μαρία-Δέσποινα - Μηχανικός Η/Υ
  • Καρακούση Βασιλική - Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων του γεωπόνου ζωικής παραγωγής και της γραμματειακής υποστήριξης, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις την Τρίτη 2/11/2010. Τα υποψήφια για τη θέση άτομα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Οι 17 "πληγές" της βοοτροφίας στην Ελλάδα

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερμικοί βοσκότοποι για την κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και η μονοκαλλιέργεια. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην έλλειψη ζωοτροφών και στη μη σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής.

  1. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων
  2. Η διάθεση αρδευόμενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούμενες καλλιέργειες που αποτρέπουν την καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων κυρίως για τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
Syndicate content