Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Σε συνέχεια της προκύρηξης του Σεπτεμβρίου για την πρόσληψη προσωπικού στην ΕΦΧΕ αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η πρόσληψη από 1η Νοεμβρίου του 2010 και για ένα εξάμηνο(με δυνατότητα ανανέωσης) των παρακάτω υποψηφίων:

  • Γεωργαντζής Σταύρος - Ελεγκτής με έδρα την Ξάνθη
  • Γκαϊντατζή Μαρία-Δέσποινα - Μηχανικός Η/Υ
  • Καρακούση Βασιλική - Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων του γεωπόνου ζωικής παραγωγής και της γραμματειακής υποστήριξης, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις την Τρίτη 2/11/2010. Τα υποψήφια για τη θέση άτομα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Οι 17 "πληγές" της βοοτροφίας στην Ελλάδα

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερμικοί βοσκότοποι για την κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και η μονοκαλλιέργεια. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην έλλειψη ζωοτροφών και στη μη σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής.

  1. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων
  2. Η διάθεση αρδευόμενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούμενες καλλιέργειες που αποτρέπουν την καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων κυρίως για τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.

Εγκρίθηκαν αρδευτικά έργα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ


Υπεγράφησαν αρδευτικά
έργα ύψους 73 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια από το Πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", για τα οποία θα γίνει ειδική παρουσίαση στο εγγύς μέλλον, ενώ θα ακολουθήσει η έγκριση και υπολοίπων, συνολικού προϋπολογισμού 768 εκ. ευρώ.
[Εικόνα holstein]

Αναλυτικά, τα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:

  • Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα 17.794.117,64 - Βελτιώσεις Δικτύων Ανάβαλου Αργολίδας 2.300,00

Σε ισχύ ο νέος νόμος για τον ΕΛΓΑ

ΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Αθανάσιος Βασιλέκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., καλεί τα μέλη της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 31/08/2010 και ώρα 12.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Πορεία της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (Τρίτη 07/09/2010, 12.00 μ.μ.).

Για την Ε.Φ.Χ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Syndicate content