Μιλένα Αποστολάκη:Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους κτηνοτρόφους και σχεδιάζουμε από κοινού τα επόμενα βήματά μας

[Εικόνα holstein]"Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην αγροτική ανάπτυξη είναι καθοριστική, καθώς αποτελεί το ένα τέταρτο περίπου της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής και παρέχει εισόδημα και εργασία σε πάνω από 150.000 οικογένειες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας.

Αφετηρία των παρεμβάσεων μας είναι η απλοποίηση της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων. Έχει συσταθεί μια ολιγομελής ομάδα ειδικών που επεξεργάζεται την αντικατάσταση του ισχύοντος δαιδαλώδους νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από ένα απλό και λειτουργικό σύστημα ελαχιστοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση της άδειας..."

"...Ένα διαχρονικό αίτημα των κτηνοτρόφων της χώρας μας, ικανοποιήθηκε. Αναφέρομαι στη δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τη ζωική παραγωγή με τον διαχωρισμό των ασφαλιστικών εισφορών και συνεπώς τον διαχωρισμό στα αντίστοιχα ποσά των αποζημιώσεων της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα του ΕΛΓΑ που θα προέρχονται από την κτηνοτροφία θα διατίθενται αποκλειστικά για ζημιές που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα εξασφαλίσαμε τη διετή επιμήκυνση του ηλιακού ορίου σε περίπτωση απώλειας αγελάδων, αποζημιώνοντας τις μέχρι την ηλικία των 13 ετών, ένα επίσης διαχρονικό αίτημα των κτηνοτρόφων.

Βασικό εργαλείο για την υποστήριξη του κτηνοτρόφου αποτελεί ο θεσμός του εγκεκριμένου κτηνιάτρου. Το σχέδιο της ΚΥΑ είναι έτοιμο και πρόκειται να προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή. Σύμφωνα με αυτό ιδιώτες κτηνίατροι αμειβόμενοι από κοινοτικούς πόρους θα ενταχθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων στην υποστήριξη προγραμμάτων που παρακολουθούν το σύνολο των δραστηριοτήτων επιτήρησης ζωονόσων, ζωικών ασθενειών και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους παραγωγούς και σχεδιάζουμε από κοινού τα παρακάτω μας βήματα με στόχο να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία, που αναμφισβήτητα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και κατ' επέκταση την αγροτική ανάπτυξη της χώρας..."

"...Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των πολύπλοκων υφιστάμενων διαδικασιών μέσω της ελαχιστοποίησης των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Χρειαζόμαστε ένα FAST TRACK για την κτηνοτροφία..."

"...Επίσης προχωρήσαμε στην παράταση της ρύθμισης για εξαίρεση από την κατεδάφιση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι 31.12.2011. Παράλληλα με αυτές τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις δουλεύουμε για την κατάρτηση του νέου συνολικού νομικού πλαισίου για την κτηνοτροφία."

Από συνέντευξη στον Σταύρο Παϊσιάδη
στο "γεωργία ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ", τεύχος 1 /
Ιανουάριος 2011