Και τηλεφωνικά η υποβολή αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και Δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής για τον ΕΛΓΑ

[Εικόνα holstein]Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσαν ότι από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 εφόσον δεν έχουν μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του 2010.

Για την τηλεφωνική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν απευθείας από σταθερό τηλέφωνο στον τετραψήφιο αριθμό 1540. Απαιτείται να αναφέρουν το ΑΦΜ τους και το μοναδικό αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2009. Ακολουθώντας τις οδηγίες, η υποβολή της αίτησης δεν διαρκεί περίσσοτερο από 4 λεπτά. Η χρέωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι μιας αστικής κλήσης.

Στη συνέχεια θα πρέπει εντός 15 ημερών να επισκεφθούν οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για να υπογράψουν και να λάβουν επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της δήλωσης καλλιέργειας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής για το 2011. Η μη υπογραφή και παραλαβή του επικυρωμένου αντιγράφου εντός 15 ημερών συνεπάγεται την ανάγκη για επαναϋποβολή της αίτησης.

Με ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν μεταβολές να στηρίξουν έμπρακτα την αλλαγή που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και η απλοποίηση των διαδικασιών που έχει εγκαινιάσει ο Οργανισμός, και να συμβάλουν στην έγκαιρη συλλογή των αιτήσεων μέχρι 15.5.2011.

Γεωργία Κτηνοτροφία
τεύχος 2/2011