4ο Συνέδριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας / 2ο Ελληνο-Γαλλικό / Πράσινες Τεχνολογίες: Ενέργεια, Μεταφορές, Αγροτική Παραγωγή

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα διοργανώνουν το 4ο συνέδριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό και ταυτόχρονα επιχειρηματικό γεγονός. Στόχος του είναι να αναδείξει τις τεχνολογικές εξελίξεις και επιστημονικές προόδους που
έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Αγροτικής Παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα να δώσει και μία ευκαιρία επαφής της ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
έρευνας και καινοτομίας στην παραγωγή και ανάπτυξη.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:
- επιχειρηματίες
- ακαδημαϊκούς
- ερευνητές
- ευρύτερο κοινό

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στην καινοτόμο χρήση «πράσινων» τεχνολογιών
και μεθόδων στις παρακάτω 3 θεματικές ενότητες:

  • Παραγωγή ενέργειας
  • Αγροτική παραγωγή / παραγωγή τροφίμων
  • Αστική κινητικότητα / μεταφορές

Οι επίσημες γλώσσες τους συνεδρίου είναι:

  • Ελληνική
  • Γαλλική
  • Αγγλική

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως ομιλητές και ως συμμετέχοντες στα πάνελ
στρογγυλής τράπεζας, διακεκριμένοι επιστήμονες από Ερευνητικούς
Οργανισμούς και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκπρόσωποι
επιχειρηματικών φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων της ενέργειας, των μεταφορών και της αγροτικής παραγωγής, ενώ έχουν κληθεί να παραστούν και
να χαιρετήσουν την εκδήλωση εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το προκαταρτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.ie2011-
greentech.gr)

Φορείς συνδιοργάνωσης του 4ου
Συνεδρίου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η
Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη
Θεσσαλονίκη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες:
κα Χριστίνα Τζουρέλη
τηλ: 2310 498205
fax: 2310 498280
E-mail: conference@certh.gr
www.ie2011-greentech.gr