Οι τιμές των ζωοτροφών...υπό παρακολούθηση

[Εικόνα ζωοτροφές]Σύμφωνα με το άρθρο 9/2010 της Αγορανομικής Διάταξης όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου τίθενται υπό παρακολούθηση οι τιμές των ζωοτροφών, τα λιπάσματα και οι σπόροι. Η απόφαση λήφθηκε με αφορμή την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, η οποία άγγιξε το 50% τον τελευταίο χρόνο και έχει επηρεάσει τόσο την τελική τιμή των κτηνοτροφικών προϊόντων όσο και το κόστος παραγωγής τους που διαμορφώνεται κατά 60% από την τιμή των ζωοτροφών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι εταιρίες εισαγωγής τυποποιημένων ζωοτροφών υποχρεώνονται να ενημερώνουν τις υπηρεσίες των 2 υπουργείων 2 μήνες πριν ανεβάσουν τις τιμές των ζωοτροφών που εμπορεύονται, δικαιολογώντας αναλυτικά με αναφορά κόστους την όποια αύξηση.