Αγορά αγελάδων προς απόσυρση από ούγγρικη εταιρία

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, μετά από επικοινωνία με την ουγγρική εταιρία Hunland Trade Kft ανακοινώνει ότι η εν λόγω εταιρία ενδιαφέρεται να αγοράσει αγελάδες προς απόσυρση με τις παρακάτω τιμές:

Α. Σφάγια μεγαλύτερα των 280 kg (βάρος σφάγιου) προς 2,10 €/κιλό
Β. Σφάγια από 200 έως 280 kg (βάρος σφάγιου) προς 1,80 €/κιλό
Γ. Σφάγια μικρόερα των 200 kg (βάρος σφάγιου) προς 1,50 €/κιλό

Τα έξοδα σφάγιου θα είναι πληρωμένα από την εταιρία.

Σε περίπτωση πώλησης ζώντων ζώων (αγελάδες προς σφαγή) οι τιμές είναι οι παρακάτω:

Α. Ζώα μεγαλύτερα των 700 kg (ζων βάρος) προς 1,30 €/κιλό
Β. Ζώα μικρότερα από 500 έως 700 kg (ζων βάρος) προς 1 - 1,10 €/κιλό
Γ. Ζώα μικρότερα των 500kg (ζων βάρος) προς 0,80 €/κιλό

Η πληρωμή θα γίνεται από την εταιρία τοις μετρητοίς.

Για οποιαδήποτε άλλη ζήτηση υπάρξει στο μέλλον από οποιαδήποτε εταιρία, η Ένωση θα ενημερώσει τα μέλη της.

Όσοι επιθυμούν να σφάξουν ζώα μπορούν αν επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΦΧΕ στο τηλέφωνο 23940 - 20269.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δασκαλοπούλου Ευαγγελία