Πρόταση ρευστότητας για την γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία

[Εικόνα Ιωάννης Δριβελέγκας]Επιστολή προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα

Κύριε Υφυπουργέ,
Κατά τη συνάντησή μας στις 23/08/2011 στο γραφείο σας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι έχετε σαφή πρόθεση να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας.
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, οφείλεται στην παντελή αδυναμία άντλησης κάποιων κεφαλαίων είτε προς εφοδιασμό ζωοτροφών (κυρίως) είτε για άλλους σκοπούς που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός ζώων σήμερα κυριολεκτικά να υποσιτίζονται, ενώ πολλές μονάδες αδυνατούν να αναπληρώσουν το ζωικό πληθυσμό που απομακρύνουν, είτε λόγω γήρατος, είτε λόγω άλλων προβλημάτων.
Έτσι, μοιραία, οδηγούμεθα σε μία συνεχή και αυξανόμενη πτώση της παραγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική κατάσταση των παραγωγών αλλά και για την Εθνική μας Οικονομία, ιδιαίτερα σε μία περίοδο σαν αυτή που διάγει η χώρα μας.

Κύριε Υφυπουργέ,
Η πρόταση την οποία κατά την συνάντησή μας σας υποσχεθήκαμε να σας αποστείλουμε εγγράφως, σχετικά με το πώς εμείς θεωρούμε ότι μπορούν οι παραγωγοί μας να βοηθηθούν στο θέμα της ρευστότητας, έχει ως εξής:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο να δώσει εγγυήσεις στις τράπεζες, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορούν να δανειοδοτηθούν.
β) Οι εγγυήσεις αυτές να δίδονται ανεξαρτήτως Τειρεσία, διότι το 80% περίπου των παραγωγών είναι ήδη σε αυτόν. Η αδυναμία στήριξης αυτών των παραγωγών θα οδηγήσει τον κλάδο σε κατάρρευση.
γ) Τα δάνεια να είναι μέγιστης διάρκειας 24 μηνών και να αποπληρώνονται με μηνιαία εκχώρηση αξίας γάλακτος μέσω των γαλακτοβιομηχανιών. Προϋπόθεση για την λήψη δανείου θα πρέπει να είναι η βεβαίωση της γαλακτοβιομηχανίας, ότι η δόση δεν υπερβαίνει το ¼ της συνολικής αξίας γάλακτος και ότι ο παραγωγός δύναται να ανταποκριθεί (μέσω της γαλακτοβιομηχανίας) στην εκχωρούμενη αξία.
δ) Μετά την αποπληρωμή του δανείου, να μπορεί ο παραγωγός να λάβει και πάλι το δάνειο, με τις ίδιες προϋποθέσεις.
ε) Το ύψος του δανείου να είναι 500€ για κάθε παραγωγικό ζώο της κάθε μονάδας. Το στοιχείο αυτό θα αποδεικνύεται με βάση το κτηνιατρικό μητρώο.

Η υλοποίηση της πρότασης θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ισχυρό εφαλτήριο για ανακοπή της πτώσης αλλά και για αύξηση της παραγωγής μας, που τόσο την χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
Αυτό βέβαια είναι ένα σημαντικό και πρώτο βήμα. Πρέπει παράλληλα να προχωρήσουμε σε σοβαρά και αξιόπιστα προγράμματα εξάλειψης ασθενειών καθώς επίσης και αύξησης της ικανότητάς μας για εγχώρια αναπαραγωγή, τομέας στον οποία η Οργάνωσή μας εργάζεται σοβαρά και με μεθοδικότητα επί μία δεκαετία.
Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα κληθούμε από εσάς, ούτως ώστε από κοινού με τις υπηρεσίες σας και όλους τους συμπλεκόμενους φορείς, να καταρτίσουμε ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, ούτως ώστε η χώρα μας να καταστεί στο μέλλον αυτάρκης αλλά και εξαγωγός χώρα.
Ούτως ή άλλως τα προϊόντα των γαλακτοβιομηχανιών μας κατέχουν περίοπτη θέση στην παγκόσμια αγορά (γευστικά και οργανοληπτικά) και από την πλευρά μας σαφώς και υπάρχει η διάθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι και η ενεργός συμπαράσταση της πολιτείας, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.

Με τιμή,

Για την Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ)

ΒΑΣΙΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογό Αγελαδοτροφίας (ΠΣΑ)

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.