Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Αθανάσιος Βασιλέκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., καλεί τα μέλη της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27/09/2011 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προετοιμασία εκλογών.
2. Νέο πρόγραμμα της ΕΦΧΕ.
3. Απολογισμών έργων και οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΦΧΕ.
4. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΕΦΧΕ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (Τρίτη 04/10/2011, 11.00 π.μ.).

Για την Ε.Φ.Χ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ