Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

[Εικόνα logo holstein]Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2012, ημέρα Σάββατο, στις 11.00 το πρωί, στα γραφεία της ΕΦΧΕ στο Δερβένι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση Ισολογισμού 2011 και Πεπραγμένων Δ.Σ.
 2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2012.
 3. Εκλογή 11 τακτικών μελών Δ.Σ.
 4. Εκλογή 3 τακτικών μελών Ε.Ε.
 5. Εκλογή Τοπικών Περιφερειακών Επιτροπών στη:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
 • Θεσσαλία
 • Κεντρική Μακεδονία
 1. Συνέχιση προγράμματος ΠΑΑ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
 2. Συνέχιση λειτουργίας ΕΦΧΕ.
 3. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ΕΦΧΕ.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 28/01/2012, την ίδια ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 και στον ίδιο τόπο, δηλαδή στις εγκαταστάσεις της ΕΦΧΕ, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικού:

 • Κάθε μέλος δικαιούται μίας (1) ψήφου (παρ. 2, άρθρο 10) και μπορεί να επιλέξει δια σταυρών μέχρι επτά (7) υποψήφιους για το Δ.Σ., μέχρι δύο (2) υποψήφιους για την Ε.Ε. και έναν (1) για τις Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές (παρ. 6, άρθρο 26).
 • Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και διαφορετικό για κάθε μία Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή (παρ. 5, άρθρο 26).
 • Τα μέλη επιτρέπεται να ψηφίσουν με εγγράφως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος της Ένωσης (παρ. 4, άρθρο 10).
 • Στη Γ.Σ. δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (παρ. 3, άρθρο 10), δηλαδή όσα έχουν πληρώσει τις οικονομικές οφειλές τους στην ΕΦΧΕ μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011.
 • Όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» για τα όργανα της Ένωσης (παρ. 1, άρθρο 26).
 • Οι υποψηφιότητες των μελών (φυσικών ή νομικών προσώπων) υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της ΕΦΧΕ πριν την ημέρα της Γ.Σ. ή στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (παρ. 2, άρθρο 26), συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα αναφέρονται στο ψηφοδέλτιο και παρίσταται αυτοπροσώπως.
 • Τα νομικά πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα αναφέρονται στο ψηφοδέλτιο και παρίσταται δια του εκπροσώπου τους, σύμφωνα με τη δήλωση υποψηφιότητας.

Ειδικά για τις Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές ισχύουν τα παρακάτω σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού:

 • Οι Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία προέρχονται από μέλη της περιφέρειάς τους, όπως αυτή έχει οριοθετηθεί από το Δ.Σ. και εκπροσωπούν τα μέλη της Ένωσης στην αντίστοιχη περιφέρεια.
 • Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται από το Δ.Σ. μέσα στο πλαίσιο του ισχύοντος Καταστατικού, με σκοπό να επιβλέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της Ένωσης στις περιφέρειές τους.
 • Οι ΤΠΕ έχουν τριετή θητεία και εκλέγονται με χωριστό ψηφοδέλτιο από τα μέλη της Ένωσης στην αντίστοιχη περιφέρεια, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης.
 • Ένα (1) μέλος από κάθε τριμελή επιτροπή δύναται να παρίσταται με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι με την από 22/05/2004 απόφαση της Γ.Σ. της ΕΦΧΕ ισχύουν τα παρακάτω:

 • Για τις κοινές εκμεταλλεύσεις, όταν δηλαδή υπάρχουν δύο ή περισσότεροι κωδικοί, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη αυτά να επιλέξουν το αν θα πληρώνουν τη μηνιαία συνδρομή τους. Γι’ αυτούς που επέλεξαν να μην πληρώσουν δεν θα υπάρχει δικαίωμα ψήφου ή υποβολής υποψηφιότητα στις Γ.Σ.. Εφόσον όμως επιθυμούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα πρέπει να καταβάλουν τις μηνιαίες συνδρομές τους μέχρι τον Δεκέμβριου του 2011.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο δήλωσης υποψηφιότητας για να την καταθέσετε εφόσον επιθυμείτε να είστε υποψήφιος.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για το ύψος των οφειλών σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λογιστήριο της ΕΦΧΕ.

Τονίζεται ότι η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη και σας υπενθυμίζουμε ότι η απαρτία της Γ.Σ. καθορίζεται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Παρόλα αυτά εάν δεν μπορείτε να παραβρεθείτε στη Γ.Σ. και θέλετε να εκπροσωπηθείτε από κάποιο άλλο μέλος της Ένωσης συνημμένο σας αποστέλλεται και έγγραφο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να φέρει μαζί του υπογεγραμμένο από εσάς ο εκπρόσωπός σας

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/01/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΕΦΧΕ στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Για την ΕΦΧΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ