Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

[Εικόνα logο ΕΛΓΑ]Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως πιθανόν να γνωρίζετε ήδη, ο τρόπος πληρωμής των ασφαλιστικών σας εισφορών στον ΕΛΓΑ έχει αλλάξει. Η πληρωμή δε γίνεται πλέον μέσω παρακράτησης ποσοστού βάσει του τιμολογίου του ζωικού προϊόντος. Με βάση τη νέα διαδικασία υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής:

  1. Με απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό του τηρεί ο ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ ή
  2. Με πάγια εντολή από το λογαριασμό σας.

Στη νέα αυτή διαδικασία, πέραν του γενεαλογικού πιστοποιητικού του ζώου (Pedigree) πρέπει κι εσείς ταυτόχρονα να δηλώσετε, στην ετήσια δήλωση που κάνετε, ότι θέλετε να ασφαλίσετε τα ζώα σας στην υψηλότερη κατηγορία, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση που σας χορηγήθηκε από την ΕΦΧΕ για τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Οι αποζημιώσεις που δικαιούστε, βάσει της κατηγορίας στην οποία έχετε δηλώσει τα ζώα σας και βάσει της ηλικίας τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Από τα ποσά που αναγράφονται ο παραγωγός παίρνει τελικά το 75% - 80%.


Ζώα με γενεαλογικό πιστοποιητικό (pedigree)


Βελτιωμένα ζώα γαλακτοπαραγωγής (χωρίς pedigree)

Ζώα γαλακτοπαραγωγής και λοιπής κατεύθυνσης

10 ημερών - 6 μηνών

300 €

250 €

220 €

6 μηνών - 24 μηνών

800 €

700 €

310 €

24 μηνών - 6 ετών

1.500 €

1.250 €

800 €

>6 ετών

800 €

650 €

400 €