Ηλεκτρονικό Δελτίο Ταυτότητας

[Εικόνα holstein]Στις 29 Νοεμβρίου συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Δελτίου Ταυτότητας βοοειδών σε εθελοντική βάση. Η συζήτηση διεκπεραιώθηκε από την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα της κτηνιατρικής. Οι Copa και Cogeca επισημαίνουν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά την εισαγωγή του συστήματος, καθώς υποστηρίζουν πως η υποχρεωτική εφαρμογή του θα προκαλούσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.