Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής μέχρι Ύψους 50.000 €06/07/09

[Εικόνα holstein]

Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. που αφορά στις γρήγορες διαδικασίες έγκρισης σχεδίων βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής μέχρι ύψους 50.000 €.
Για να διαβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.