Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας

 • Τεχνικός Διευθυντής
  Μηλιούδης Σταμάτης - Τεχνολόγος Ζωοτέχνης Α.Π.Θ
 • Τμήμα Οικονομικών & Προσωπικού
  Γαβρίλης Αργύριος - Πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ
 • Τμήμα Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
  Καρακούση Βασιλική - Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής
  Σιδηροπούλου Μαρία - Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής
  Τσούραλη Μαρία - Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής

  Ασμανίδης Ιωάννης
  Γεωργατζής Σταύρος
  Θώμου Ζήσης
  Κομπιτσελίδης Ιωάννης
  Παναγιώτου Αθανάσιος
  Παππά Βασιλική
  Σωτήρογλου Αθανάσιος

 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών
  Δασκαλοπούλου Ευαγγελία - Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Τζέκος Δημήτριος
  Φαρμάκη Χρυσούλα