Κατανομή ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος από το 2010-2011

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα "Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2010-2011",που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β' αριθ. φύλλου 1776, σας ενημερώνουμε ότι:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.,είτε κατ'ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται μέχρι 31/12/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να βρουν τα υποδείγματα της αίτησης είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σημείο http://www.minagric.gr/greek/2.8.6.html ,είτε στα γραφεία της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας.

10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΚ 57200
Τ.Θ. 4 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλύτικα την απόφαση όπως εκδόθηκε από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης εδώ