Ρύθμιση των οφειλών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (κτηνοτροφικά δάνεια που χορηγήθηκαν το 2007)

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 50824/β.2362/21-11-2007 δίνεται η δυνατότητα στους έλληνες παραγωγούς στους οποίους είχε xορηγηθεί κτηνοτροφικό δάνειο και δεν πλήρωσαν τη δόση που έληγε την 31/12/2010, να διευθετήσουν την αποπληρωμή του με το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο πήραν το δάνειο με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους.

Οι έλληνες παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στην τράπεζα, ώστε η διάρκεια του δανείου να οριστεί πάλι από την αρχή σε έξι έτη και να εξοφληθεί σε ίσες ετήσιες χρεωστικές δόσεις με πρώτη καταβλητέα δόση την 31/12/2011 και τελευταία την 31/12/16. Με αυτή την καινούργια ρύθμιση όμως οι τόκοι του κτηνοτροφικού δανείου θα επιδοτηθούν μόνο κατα το 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% θα το επιβαρυνθούν οι παραγωγοί στα έξι αυτά έτη. Ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών του δανείου ορίζεται το ισχύον για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτόκιο για την ίδια κατηγορία δανείων.

Όσοι δεν ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν κατα αυτό τον τρόπο την οφειλή τους θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στην τράπεζα που τους χορήγησε το δάνειο και να ζητήσουν την εξόφληση της δόσης που έληγε την 31/12/2010. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι μέχρι την 31/12/2011 θα πρέπει να εξοφλήσουν δύο δόσεις, ενώ την τελευταία στις 31/12/2012. Φυσικά για αυτούς που θα ακολουθήσουν το δεύτερο τρόπο εξόφλησης το δάνειο θα παραμείνει άτοκο.

Με εκτίμηση
Η Διεύθυνση της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ