Με αφορμή τους ελέγχους της επιτροπής ανταγωνισμού σε Super Markets, η Ε.Φ.Χ.Ε χαιρετίζει την κίνηση αυτή η οποία συμβάλει στη διατήρηση του ανταγωνισμού και στη διασφάλιση της ποιότητας του γάλακτος.

Πρωταρχικό μέλημα των αγελαδοτρόφων – παραγωγών μελών της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι ο καταναλωτής. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Φ.Χ.Ε βρίσκεται πάντα στη διάθεση των καταναλωτών, αλλά και των αρμόδιων φορέων έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει άμεσα και υπεύθυνα για ότι χρειάζονται για το Ελληνικό γάλα.