“Η συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες μέρες με αφορμή τις τιμές του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι θετική για τον Έλληνα καταναλωτή, όμως θα πρέπει να υπάρξουν και αναφορές σε ορισμένα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του γάλακτος ως προϊόντος” τονίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί.

Οι λιανέμποροι και οι βιομήχανοι γαλακτοκομικών προϊόντων κρίνουν πως οι τιμές καταναλωτή διαμορφώνονται αποκλειστικά με βάση τα δικά τους τιμολόγια δηλαδή τα κόστη συλλογής του γάλακτος, επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής των τελικών προϊόντων. Ταυτόχρονα είναι προφανές πως θεωρούν ότι η πρώτη ύλη, δηλαδή το γάλα, υπάρχει σε αφθονία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε τιμές που μπορούν να διαμορφώνουν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

Εντούτοις η αλυσίδα παραγωγής γάλακτος, επεξεργασίας και διάθεσης των γαλακτοκομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να αγνοούνται:

  • Το γάλα ως βασική καθημερινή τροφή του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάγεται στην κατηγορία των εμπορικών προϊόντων που ακολουθούν τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης.
  • Ο καταναλωτής έχει την απαίτηση, ο τόπος παραγωγής του γάλακτος που καταναλίσκει να είναι γνωστός και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατοικία του.
  • Η παραγωγή του γάλακτος να γίνεται κάτω από πιστοποιημένες συνθήκες που εγγυώνται την ευζωία των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή άριστου ποιοτικά προϊόντος.
  • Η συμπίεση του κόστους παραγωγής ως συνέπεια της ανάγκης επιβίωσης των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών τιμών παραγωγού έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στην παραμέληση πολλών από τις παραπάνω αρχές και στην εμφάνιση διατροφικών κρίσεων.

Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτει πως ο μοναδικός τρόπος για την προσφορά στους καταναλωτές προϊόντων υψηλής ποιότητας με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν είναι αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των κλάδων (παραγωγών – μεταποιητών – διανομέων).

Η συνεργασία αυτή θα έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με προϊόντα ποιότητας και στόχους την διατήρηση της εμπιστοσύνης τους και την αειφορική ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου.