Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ολλανδικό Οργανισμό Γενετικής Βελτίωσης, συμμετείχε με δύο στελέχη της, στην Παγκόσμια Συνάντηση Εργασίας των συνεργατών του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στην Ιρλανδία από 29/5 έως 1/6/2006.

Στη συνάντηση αυτή, παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών που αφορούν στις εκτροφές αγελάδων σε σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και οι δυνατότητες που δίνονται στην ΕΦΧΕ, ως αποκλειστικού συνεργάτη του Ολλανδικού Οργανισμού στην Ελλάδα, να εφαρμόσει τις δυνατότητες αυτές στην ελληνική αγελαδοτροφία.

Η ΕΦΧΕ έχει 250 περίπου μέλη που εκτρέφουν το 30% του πληθυσμού των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων της Ελλάδας και με τα προγράμματα που εφαρμόζει φροντίζει για την παραγωγή ποιοτικού γάλακτος το οποίο διατίθεται στον Έλληνα καταναλωτή με την μορφή παστεριωμένου γάλακτος και άλλων προϊόντων, μέσω των ελληνικών βιομηχανιών.