Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. που αφορά στις γρήγορες διαδικασίες έγκρισης σχεδίων βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής μέχρι ύψους 50.000 €.

Για να διαβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.