Θεσσαλονίκη, 08/12/05

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες σύγχρονες αγελαδοτροφικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής που έχουν πληθυσμό 23000 αγελάδων και παράγουν το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας γάλακτος της χώρα μας.

Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε την αντιπαράθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις Βιομηχανίες Γάλακτος σχετικά με παραβιάσεις από τις τελευταίες της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση των προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.

Αν και η αντιπαράθεση δεν αφορά άμεσα τους εκτροφείς των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, εν τούτοις η ΕΦΧΕ αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει υπεύθυνα το καταναλωτικό κοινό για τα ουσιαστικά σημεία της αντιπαράθεσης και για τις ενδεχόμενες συνέπειες από την απομάκρυνση της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα.

Τα σημεία της αντιπαράθεσης είναι γνωστά και γι αυτό δεν θα τα αναφέρουμε πάλι. Από όλες όμως τις επισημάνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΦΕΤ προς τις βιομηχανίες εμείς επισημαίνουμε μια, στην οποία θεωρούμε πως δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Πρόκειται για την αναφορά στην καταγωγή (προέλευση) του προϊόντος ή της πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος από το οποίο έχει παραχθεί το προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι σχετικές αποκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία ανέρχονται σε 85%, που είναι ποσοστό πολύ σημαντικό.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε η εγχώρια παραγωγή των 750.000 τόνων είναι σε θέση να καλύψει πλήρως την κατανάλωση νωπού παστεριωμένου γάλακτος και υπάρχουν μάλιστα περιθώρια αύξησης της παραγωγής εφόσον δεν συμπληρώνεται η εγκεκριμένη για τη χώρα μας ετήσια ποσόστωση των 820.000 τόνων. Ένα μέρος του γάλακτος που παράγεται στη χώρα μας (110.000 περίπου τόνοι το ολιγότερο) μετατρέπεται, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, σε γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ εισάγονται και 450.000 περίπου τόνοι γάλακτος σε διάφορες μορφές για τη συμπλήρωση των αναγκών των βιομηχανιών γάλακτος. Η αναφορά σχετικά με την προέλευση της πρώτης ύλης αφορά ακριβώς αυτές τις εισαγόμενες ποσότητες και ελπίζουμε πως η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για παραλείψεις ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού θα έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά στην ετικέτα του προϊόντος αν η πρώτη ύλη έχει παραχθεί στη χώρα μας ή προέρχεται από εισαγωγή.

Ο Έλληνας καταναλωτής έχει κάθε λόγο και το έχει αποδείξει πολλές φορές πως προτιμά τα εγχώρια κτηνοτροφικά προϊόντα. Η σύγχρονη Ελληνική αγελαδοτροφία προσφέρει καθημερινά φρέσκο γάλα που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες της ΕΕ. Η αναγραφή στην ετικέτα της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης, θα προστατεύσει τους καταναλωτές από την παραπλάνηση και θα έχει ως αποτέλεσμα τη στήριξη του κλάδου και της εθνικής οικονομίας.

Η άποψη που εκφράζεται πως η εισαγωγή γάλακτος και άλλων προϊόντων από τρίτες χώρες θα συμβάλει στην μείωση των τιμών καταναλωτή δεν φαίνεται πως εφαρμόζεται στην πράξη. Επίσης η προοδευτική μείωση των τιμών παραγωγού που εφαρμόζουν τελευταία οι Βιομηχανίες Γάλακτος δεν μεταφέρεται στον καταναλωτή, καθώς οι Βιομηχανίες Γάλακτος δεν φαίνονται διατεθειμένες να μειώνουν τα κόστη επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων τους.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην προσπάθειά του να σταθεροποιήσει ή να μειώσει τις τιμές καταναλωτή, φαίνεται πως συζητά να επιτρέψει την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του γάλακτος από 5 σε 8 ημέρες. Είναι φρέσκο το γάλα των 8 ημερών? Η εφαρμογή αυτού του μέτρου και μάλιστα χωρίς την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος, θα οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή στη μείωση των τιμών παραγωγού, ενώ οι τιμές διάθεσης των προϊόντων από τις Βιομηχανίες Γάλακτος θα παραμείνουν σταθερές αν δεν αυξηθούν.

Η ΕΦΧΕ ζητά από το Υπουργείο Ανάπτυξης να θέσει ως υποχρεωτική την αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και τα προϊόντα του γάλακτος. Επίσης ζητά να μην επιτραπεί η παστερίωση διάρκειας 8 ημερών στο νωπό γάλα.

Πιστεύουμε πως η άμεση υλοποίηση των ανωτέρω θα έχει ως συνέπεια την ενίσχυση της παραγωγής Ελληνικού ποιοτικού γάλακτος και την μείωση των ζημιών που προκαλούν στον κλάδο οι εισαγωγές γάλακτος και λοιπών προϊόντων από τρίτες χώρες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ