Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Φ.Χ.Ε.) συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία “ZOOTECHNIA 2005” η οποία πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 3 έως 6 Φεβρουαρίου 2005.

Η συμμετοχή της Ε.Φ.Χ.Ε., με δύο stands, σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς μεγάλος αριθμός επισκεπτών επισκέφθηκε τους χώρους της.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης πουλήθηκαν οι 2 από τις 6 μοσχίδες οι οποίες ανήκαν σε μέλος της Ε.Φ.Χ.Ε. που συμμετείχε στην Έκθεση μέσω της Ένωσης.


Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ZOOTECHNIA 2005

Κατά τη διάρκεια της ZOOTECHNIA 2005 και συγκεκριμένα την Παρασκευή 4/2/2005 στο εκθεσιακό κέντρο “Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ”, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις της Ε.Φ.Χ.Ε.:

  1. Γενική Συνέλευση των Μελών της

Ενημερώθηκαν τα μέλη της Ε.Φ.Χ.Ε. για τις δραστηριότητες της Ένωσης από την προηγούμενη Γ.Σ. (22/5/2004) μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί από την Ε.Φ.Χ.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 -2006”, την ανάληψη της δράσης 4 του μέτρου 5.1 του ίδιου Ε.Π. καθώς και την συμπληρωματική πρόταση που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΑΑΤ των δράσεων 1 “Ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και εκτίμηση γενετικών αξιών των ζώων”, 2 “Έλεγχο αποδόσεων των ζώων και ατομικό και απογονικό έλεγχό τους”. Επίσης, έγινε ενημέρωση για την επίσκεψη στην Ελλάδα και φιλοξενία από μέρους της Ε.Φ.Χ.Ε. της τουρκικής αντιπροσωπείας των στελεχών της αντίστοιχης Ένωσης ΧΟΛΣΤΑΪΝ (Σεπτέμβριος 2004), για την πραγματοποίηση της Συνάντησης Εργασίας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των φυλών ΧΟΛΣΤΑΪΝ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ε.Φ.Χ.Ε. (Οκτώβριος 2004) καθώς και για την τεχνική επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ε.Φ.Χ.Ε. στην Τουρκία (Δεκέμβριος 2004).

2. Συνάντηση εργασίας της ΕΦΧΕ με θέμα: “Ανάπτυξη Σύγχρονων Υπηρεσιών για την Γαλακτοπαραγωγό Αγελαδοτροφία: Προβλήματα και Προοπτικές”

Η εκδήλωση αυτή της Ε.Φ.Χ.Ε. σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς παραβρέθηκε πλήθος προσκεκλημένων μεταξύ των οποίων ο βουλευτής της ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Δημ. Γαλαμάτης, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Αντινομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπίκος ο οποίος ήταν και ομιλητής στην εκδήλωση, η Γεωργική Ακόλουθος της Ολλανδικής Πρεσβείας κ. Πλέσσα, η κ. Petra Galesloot εκπρόσωπος της Ολλανδικής εταιρίας NRS BV (Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στη Γενετική Βελτίωση και Διαχείριση των Αγελαδοτροφικών Μονάδων), καθώς και στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την ίδια ημέρα κατά την διάρκεια του 15ου Συμποσίου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας η Ε.Φ.Χ.Ε. βραβεύθηκε από την HELEXPO ως φορέας αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής 305 ημερών (8.482 kgr.)
Επίσης τους δύο πρώτους επαίνους για τις παραγωγικότερες Πανελλαδικά εκτροφές αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής για τον υψηλότερο μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής 305 ημερών έλαβαν δύο μέλη της Ένωσης, ήτοι οι Αφοι Μπουδουρίδη τον πρώτο έπαινο (11.049 kgr) και οι Αφοι Γεωργακούδη τον δεύτερο έπαινο (10.449 kgr).