Η Ε.Ε. εξέδωσε νέο Κανονισμό που αφορά στην “εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης”. Ο Κανονισμός (484/2009) δημοσιοποιήθηκε από την Ε.Ε. την 09/06/09.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο Κανονισμού πατήστε εδώ.