Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης πραγματοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε στις Βρυξέλλες.

Οι ελληνικές θέσεις αντιμετωπίστηκαν θετικά τόσο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο όπως και από πολλούς εκπροσώπους Κρατών Μελών.
Ειδικότερα, ο κ.Τσαυτάρης με γραπτή του παρέμβαση στο Συμβούλιο, τεκμηρίωσε την ανάγκη λήψης άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την υποβοήθηση του πληττόμενου τομέα της κτηνοτροφίας από την ξαφνική άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο της τιμής των ζωοτροφών, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψή τους δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης του τομέα.

Μέσα στα μέτρα που πρότεινε ο Έλληνας Υπουργός για τη βελτίωση της κατάσταση του τομέα της κτηνοτροφίας και των αγροτών, είναι και η αύξηση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2012 πέραν του 50%. Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ύψους 1,1 δις ¤ θα καταβληθεί στα μέσα Οκτωβρίου και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος του Δεκεμβρίου.