Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), στο πλαίσιο των αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της υπ’ αριθμ. 324132/8-9-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1900/17-9-08) που εφάρμοζε τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΙΩ» για την καταγραφή, προβολή και στατιστική αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή ζώων της Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης φυλής Holstein.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), η ΕΦΧΕ θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω λογισμικού.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους με e-mail (στο info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4) ή να περάσουν από τα γραφεία της ΕΦΧΕ, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η προσφορά θα αφορά τη συντήρηση και ανάπτυξη του λογισμικού για τρία (3) έτη.