Θεσσαλονίκη, 28/09/06

Προς:
κ. Ιωάννη Παπαθανασίου
Υφυπουργό
Υπουργείο Ανάπτυξης
ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση:

  • κ. Αλέξανδρο Κοντό
    Υφυπουργό
    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • κ. Ξενοφώντα Βεργίνη
    Γραμματέα Αγροτικού Τομέα
    ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Διάρκεια Παστερίωσης Αγελαδινού Γάλακτος

Κύριε Υπουργέ,

Ελπίζουμε ότι οι θέσεις σας σχετικά με την αύξηση της διάρκειας παστερίωσης του αγελαδινού γάλακτος και τις επιπτώσεις της στις εισαγωγές, τις τιμές καταναλωτή και τις τιμές παραγωγού όπως παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ δεν έχουν παρερμηνευτεί, ώστε οι επισημάνσεις μας να έχουν από εσάς την ανταπόκριση που θα επιθυμούσαμε.

Πριν αναφερθούμε στο αγελαδινό γάλα, σας θυμίζουμε γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα στην αγορά του βοείου κρέατος. Η χώρα μας ήταν ελλειμματική σε ποσοστό 35-40% και οι εισαγωγές όχι μόνο δεν βοήθησαν ουσιαστικά στην μείωση των τιμών καταναλωτή άλλά έστειλαν το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας στο 10–12 %, όπως πραγματικά διαμορφώνεται σήμερα. Οι αυξημένες τιμές για το εγχώριο βόειο κρέας, που ευχαρίστως πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, δεν βοηθούν καθόλου την ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας για τον απλούστατο λόγο ότι η αγορά έχει μικρό βάθος και δυσκολίες στην συλλογή του προϊόντος. Έτσι, οι εισαγωγές ακόμη και σε σχετικά μικρές ποσότητες την κλονίζουν και την αποδιοργανώνουν, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Ανάλογα φαινόμενα θα παρουσιασθούν και στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος όταν οι εισαγωγές θα πραγματοποιούνται εύκολα με την παράταση της διάρκειας παστερίωσης. Η Ελληνική γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφία αριθμεί σήμερα 6.900 παραγωγούς και 150.000 αγελάδες με τάσεις συνεχούς μείωσης. Είναι από τις πιο μικρές χώρες της Ε.Ε. σε πληθυσμό και όγκο παραγωγής και φυσικά δεν πρόκειται να αντέξει στην διείσδυση εισαγόμενου με συνέπεια να περιθωριοποιηθεί και να οδηγηθεί σε μαρασμό.

Όσον αφορά την μείωση των τιμών καταναλωτή που επικαλείσθε έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα

Μειωμένες τιμές καταναλωτή υπάρχουν ήδη στα προϊόντα ετικέτας που προσφέρονται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές (μέχρι και 83 λεπτά) στις αλυσίδες λιανικής.

Αν υπάρχουν τιμές μεγαλύτερες από 1,25 € έως και 1,65 € πρόκειται για επώνυμα προϊόντα τα οποία ο καταναλωτής προτιμά, επειδή τα γνωρίζει από πολύ καιρό ή έχει καλλίτερη πληροφόρηση για τον τόπο παραγωγής και την προέλευσή τους, όπως συμβαίνει με τόσα και τόσα προϊόντα. Με τις μαζικές εισαγωγές, που θα διευκολυνθούν με την παράταση της διάρκειας παστερίωσης, θα έρθει στη χώρα το φθηνό γάλα. Αν στο εξωτερικό είναι φθηνότερο είτε πρόκειται για γάλα ετικέτας που το έχουμε ήδη και είναι φθηνό, είτε για γάλα που διακινείται από κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς και έτσι επιτυγχάνουν οικονομία κλίμακας. Οι δέκα μεγαλύτερες βιομηχανίες γάλακτος της Ε.Ε. διακινούν η κάθε μία ποσότητες πολλαπλάσιες της συνολικής ετήσιας Ελληνικής παραγωγής. Με την παράταση της διάρκειας παστερίωσης θα αφαιρεθεί από την Ελληνική γαλακτοβιομηχανία, που θέλει να παραμείνει Ελληνική, το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή η απόσταση από τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης που παραδοσιακά είναι χώρες γαλακτοπαραγωγικές.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί με τις τιμές παραγωγού. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει για τις εξελίξεις στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε., οι τιμές διαμορφώνονται με τρόπο πολύπλοκο και με συστήματα στα οποία συμμετέχουν οι παραγωγοί έμμεσα ή άμεσα καθώς από τις δέκα κολοσσιαίες βιομηχανίες γάλακτος της Ε.Ε. οι πέντε είναι συνεταιριστικές. Οι χαμηλές τιμές παραγωγού στις οποίες αναφέρεσθε έχουν πολλές φορές επιπλέον επιστροφές κερδών, επιδοτήσεις της Ε.Ε και bonus ποιότητας που επιστρέφουν στον παραγωγό με ένα σύγχρονο τρόπο τιμολόγησης που λαμβάνει υπ όψιν την επίδραση της τιμής στη διαχείριση των μονάδων και που ακόμα δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας. Θέλουμε να τονίσουμε σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής του γάλακτος, ότι οι Έλληνες παραγωγοί δεν αντέχουν τις τιμές παραγωγού που επικαλούνται σε άλλες χώρες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα ελληνικά πλαίσια και έτσι κι αλλιώς σε πολλές χώρες βρίσκονται κάτω από το σημερινό κόστος παραγωγής. Εάν μάλιστα συμβεί και η κατάργηση των ποσοστώσεων, για την οποία έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, λίγες μόνον μονάδες θα προσαρμοσθούν στα μεγάλα μεγέθη που θα απαιτήσουν οι νέες συνθήκες. Σημειώνουμε πως η Ρουμανία παράγει 6,5 εκατομμύρια τόνους γάλακτος για να παρουσιάσουμε τα μεγέθη τα οποία θα κληθεί να ανταγωνιστεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος.

Κύριε Υπουργέ.

Όπως όλοι ξέρουμε, η διάρκεια παστερίωσης του γάλακτος όταν η θέρμανσή του γίνεται στους 72°-73°, καθορίζεται αποκλειστικά από την ποιότητα της πρώτης ύλης και με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες συνθήκες μεταφοράς και διατήρησης. Η Ελληνική αγελαδοτροφία προσφέρει σήμερα σε μεγάλο ποσοστό την πρώτη ύλη για την παράταση της διάρκειας. Εντούτοις όμως, κυρίως εξαιτίας του μικρού της όγκου παραγωγής, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει αν της στερήσετε το ουσιαστικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δηλ. την απόσταση από τις μεγάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Άλλωστε τα οφέλη του καταναλωτή είναι αμφίβολα επειδή ήδη τα έχει στο ράφι των αλυσίδων λιανικής. Το παράδειγμα του Ισραήλ, που έχει ανάλογες κλιματικές και συνθήκες παραγωγής και παρ όλα αυτά, χάρις στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι παγκόσμιο παράδειγμα οργάνωσης του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς μας για την μελλοντική επιβίωση του κλάδου.

Είμαστε στη διάθεσή σας να εκθέσουμε σε σας και στους συνεργάτες σας προσωπικά τις απόψεις μας και σας ζητούμε να συναντηθούμε μαζί σας σε όποιο χρόνο εσείς κρίνετε κατάλληλο.

Με τιμή

ΤΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. Καθηγητής Πανεπιστημίου