Παρασκευή, 17/03/2023


Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 1ο χλμ. Λαγκαδά – Λαγυνών (Τ.Θ. 4), τηλ. 23940-20269/73286, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Ενεργειών της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (KYA 481/66703/09-06-2016, ΦΕΚ 1994/01-07-2016 Τεύχος Β), έτσι όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 448/52436/05.04.2018 απόφαση του ΥπΑΑT. Η ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, έχουν ως εξής:

Ένας (1) ελεγκτής για τη συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων των αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής, για την περιοχή της Θράκης

  • Απολυτήριο λυκείου
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την λήξη του εν λόγω Προγράμματος του ΥπΑΑΤ στις 31 Οκτωβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να παραλάβουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την πλήρωση της θέσης από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΦΧΕ (www.holstein.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλεί μέσω e-mail. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 1ο χλμ Λαγκαδά – Λαγυνών – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ