Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), στα πλαίσια εκτέλεσης των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τις παρακάτω εκτύπωσεις έντυπου υλικού (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν):

Είδος Ποσότητα
Φυλλάδιο A4 διπλής όψεως (έγχρωμο σε καλής ποιότητας χαρτί) 600 τεμάχια  x  
4 φυλλάδια
Φυλλάδιο Α2 μονής όψεως (έγχρωμο σε καλής ποιότητας χοντρό χαρτί) 200 τεμάχια
Τρίπτυχο φυλλάδιο
(έγχρωμο, σε καλής ποιότητας χαρτί & δίπλωμα)
600 τεμάχια
Έγχρωμη αφίσα διαστάσεων 0.6×0.8 (σε χαρτί καλής ποιότητας) 20 τεμάχια
Έγχρωμη αφίσα διαστάσεων 1×1,4 (σε μουσαμά) 6 τεμάχια
Roll up με έγχρωμη εκτύπωση 4 τεμάχια

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να αποστείλουν την προσφορά τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (μέχρι και Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023) με e-mail στο info@holstein.gr.