Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), στο πλαίσιο των αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της υπ’ αριθμ. 324132/8-9-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1900/17-9-08) που εφάρμοζε τα προηγούμενα χρόνια, ανέπτυξε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΙΩ» για την καταγραφή, προβολή και στατιστική αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή ζώων της Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης φυλής Holstein.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), η ΕΦΧΕ θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω λογισμικού.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους με e-mail (στο info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 1ο χλμ. Λαγυνών – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4 – Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά θα αφορά την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού για ένα (1) έτος (από 01/11/2022 έως και 31/10/2023).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022