Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Η ΕΦΧΕ είναι ο πρώτος εθνικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο τη γενετική βελτίωση της φυλής βοοειδών Holstein και την αποτελεσματική διαχείριση των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων. Η Ένωση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τη σύσταση περιφερειακών συμβουλίων.

Για τον σκοπό της, η Ένωση δύναται να εκπροσωπείται και να συνεργάζεται με τον δημόσιο τομέα, καθώς και με άλλους οργανισμούς παρόμοιου ενδιαφέροντος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Ένωση Φυλής Χολστάιν, είναι συμβατές με τα πρότυπα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κανόνες εγγραφής της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) προβλέπουν την ελεύθερη συμμετοχή των γαλακτοπαραγωγών. Από την ίδρυσή της και την έναρξη της λειτουργίας της, η ΕΦΧΕ προσπαθεί ενεργά να αυξήσει τη βάση των μελών της και να μειώσει το κόστος της εγγραφής. Σε αυτήν την αποστολή, βλέπουμε τους γαλακτοπαραγωγούς ως υποψήφιους πελάτες μας, σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ελεύθερης αγοράς. Ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε αρχές μάρκετινγκ και επικοινωνίας προκειμένου να τους προσεγγίσουμε και να τους καταχωρήσουμε ως μέλη μας.

Η διαδικασία ανάληψης των αγροτών από την ΕΦΧΕ, έρχεται κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε εμάς μέσω κυβερνητικών οργανισμών και τρίτων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν την έρευνά τους μέσω ερωτηματολογίων. Αξιολογώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σαφή εικόνα του επιχειρηματικού προφίλ των μεμονωμένων παραγωγών και των πραγματικών τους αναγκών, αλλά και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο όσων πρέπει να αναζητήσουν για να εκμεταλλευτούν τη φάρμα τους σε μια κερδοφόρα και βιώσιμη βάση.

Στην αποστολή αυτή, έχουμε αναπτύξει μια σαφή και συνοπτική πολιτική τιμολόγησης, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στον καταναλωτή έναν εύκολο τρόπο αγοράς των υπηρεσιών μας. Ο επαγγελματικός μας συνεργάτης, εξατομικεύει την ΕΦΧΕ επικοινωνώντας πρόσωπο με πρόσωπο με τα σημερινά και δυνητικά μέλη μας. Το μήνυμα της ΕΦΧΕ είναι ότι προχωράμε πέρα από την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, επισκεπτόμενοι τα εν δυνάμει μέλη μας, οι συνεργάτες μας εξηγούν λεπτομερώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε, διατηρώντας πάντοτε τη δέσμευσή μας στην κατανόηση των αναγκών των αγροτών.

Μαζί με καλύτερο μάρκετινγκ προς τους παραγωγούς, συμμετέχουμε ενεργά στη συνεχή βελτίωση της εσωτερικής μας λειτουργίας. Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, επενδύσαμε στην καλύτερη εκπαίδευση του εργατικού μας δυναμικού, την παροχή καλύτερων μισθών και την πρόσληψη περισσότερου προσωπικού, σύμφωνα με τις αναπτυσσόμενες ανάγκες μας. Καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει καλύτερος και αποτελεσματικότερος, από πλευράς χρόνου και κόστους, τρόπος για την προώθηση και επέκταση μιας υπηρεσίας παρά μέσω των δικών μας συνεργατών, ο καθένας γνωρίζει ότι όλη η συμπεριφορά τους έχει άμεση ή έμμεση σχέση αλληλεπίδρασης με την επιτυχία της ΕΦΧΕ.

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, έχει ως αποστολή της όχι απλώς να εφαρμόσει με λίγο καλύτερο τρόπο τις πρακτικές καταγραφής που έχουν ήδη εισαχθεί και αποτύχει τις προηγούμενες περιόδους, αλλά να προσφέρει τις υπηρεσίες της με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εντοπίζουμε ομάδες παραγωγών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αποστολή μας είναι να εφαρμόσουμε καινοτόμες, προσεκτικά μελετημένες, άριστα συντονισμένες υπηρεσίες, καλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, που θα καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των αγροτών. Διότι, παρόλο που κατανοούμε ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε πολύ καλά τους πελάτες μας, δηλαδή τους γαλακτοπαραγωγούς – μέλη μας, φροντίζουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι. Ταυτόχρονα, μελετάμε προσεκτικά τη δομή των επιχειρήσεών τους για να βρούμε τι πραγματικά θα ήθελαν να αγοράσουν. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ανταγωνισμό και επαναπροσδιορίζουμε τις υπηρεσίες μας, χωρίς ωστόσο να ακολουθούμε μια επιθετική, ανταγωνιστική στρατηγική.

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, ιδρύθηκε όχι μόνο για να προσελκύσει τους γαλακτοπαραγωγούς προσφέροντας υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας με προσιτό κόστος τόσο για την ΕΦΧΕ όσο και για τα μέλη της. Εκτιμούμε την ανθρώπινη σχέση και μετράμε την επιτυχία μας σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, το οποίο είναι απαραίτητο για την καταγραφή των ζώων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε στο επιχειρηματικό μας σχέδιο κάθε πτυχή της γαλακτοκομικής βιομηχανίας, από τη σχέση μας με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διεθνών οργανισμών, μέχρι τις φιλικές προσωπικές σχέσεις με τους αγρότες. Σήμερα, η δομή της ελληνικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων μεταβάλλεται ταχύτατα. Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας, είναι έτοιμη να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, φέρνοντας την εμπειρία της σε αυτή τη διαδικασία.