Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας συναντήθηκε στις 3 Μαρτίου 2016 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη. Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα:

  • στην πτώση των τιμών του αγελαδινού γάλακτος,
  • στην άρνηση γαλακτοβιομηχανιών να παραλάβουν γάλα από συμβεβλημένους παραγωγούς,
  • στην αναγραφή της χώρας προέλευσης του προϊόντος στις συσκευασίες,
  • στην ευθύνη της πολιτείας να ελέγχει το ισοζύγιο γάλακτος,
  • στις αυξήσεις των τιμών στις ζωοτροφές,
  • στην συνέχιση του προγράμματος της Ένωσης Χολσταϊν για την γενετική βελτίωση των γαλακτοφόρων αγελάδων,
  • στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων της χώρας και
  • στην δυνατότητα ένταξης στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης και τη χρηματοδότηση βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης του αγελαδινού γάλακτος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε κατ΄ αρχήν τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Βασιλέκα και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΧΦΕ για την συγκρότηση Επιτροπής στο ΥΠΑΑΤ με εντολή σε συνέργειες με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να εισηγηθεί την αλλαγή της νομοθεσίας για την χορήγηση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία, να απλουστευτεί η διαδικασία και να μειωθεί το κόστος χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στην ποιότητα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος. Επεσήμανε, ότι στον σχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και στις κατευθυντήριες αρχές του προβλέπεται η χρηματοδότηση των Ομάδων Παραγωγών των νέων παραγωγών και των μονάδων που επιχειρούν την κάθετη διαχείριση των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και ζήτησε από την Ένωση την σωστή προετοιμασία, την έγκαιρη ενημέρωση από την ίδια την Ένωση και τους γαλακτοπαραγωγούς – μέλη της, ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του Π.Α.Α.. Στην ίδια κατεύθυνση υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα των Ομάδων Παραγωγών με σωστή οργάνωση και μάρκετινγκ στους τομείς των προμηθειών και της διαχείρισης, που μειώνουν καθοριστικά το κόστος παραγωγής.

Εν κατακλείδι, αναφερόμενος στο άμεσο πρόβλημα της μείωσης τιμών, της καταγγελίας συμβάσεων παραλαβής γάλακτος από βιομηχανίες και των καταγγελιών για παραβιάσεις της νομοθεσίας προστασίας των καταναλωτών (από μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης), ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε από το Προεδρείο της Ένωσης την άμεση υποβολή κειμένου με αναγραφή του προβλήματος και συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να συγκληθεί επειγόντως σύσκεψη, στην οποία πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου της Γαλακτοβιομηχανίας για την ολική καταγραφή και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πρόβλημα του γάλακτος με το οποίο ανατρέφουμε τα ελληνόπουλα δεν είναι απλά θέμα τιμής, αλλά και ποιότητας του προϊόντος και η ποιότητα του προϊόντος είναι κρίσιμος παράγοντας που επιβάλλεται να διαμορφώνει τόσο την τιμή, όσο και την πολιτική της χώρας απέναντι στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της και τους παραγωγούς τους.