Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (Ε.Φ.Χ.Ε.) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος, παράλληλα με τη μέτρηση της γαλακτοπαραγωγής, εφαρμόζει πρόγραμμα μηνιαίων ατομικών δειγματοληψιών και δειγματοληψία στην παγολεκάνη, για την ανάλυση των συστατικών του γάλακτος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παραγωγό αναλυτικά για κάθε ζώο και συνολικά για την μονάδα στα ειδικά έντυπα της Ε.Φ.ΧΕ.

Τα συστατικά του γάλακτος της παγολεκάνης δίνουν μια γενική εικόνα της ποιότητας του γάλακτος της μονάδας, αλλά οι ατομικές μετρήσεις είναι το απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου αγελαδοτρόφου στην καταπολέμηση των υποκλινικών και κλινικών μαστίτιδων, στη διαπίστωση της θρεπτικής και υγιεινής κατάστασης των ζώων του και στη σύνθεση ισόρροπων σιτηρεσίων με στόχο την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.

Οι ατομικές μετρήσεις δηλαδή οι μετρήσεις ων συστατικών του γάλακτος κάθε αγελάδας είναι το απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου αγελαδοτρόφου στη διαχείριση της μονάδας του. Η ανάλυση του δείγματος της παγολεκάνης είναι ένας καλός δείκτης για την κατάσταση της αγέλης, ωστόσο δεν βοηθά στον εντοπισμό των προβληματικών αγελάδων και των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Στο εργαστήριο προσδιορίζονται τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ουρία, ελεύθερα λίπους στερεά συστατικά και σωματικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα χρησιμεύουν στην καταπολέμηση των υποκλινικών και κλινικών μαστίτιδων, στη διαπίστωση της θρεπτικής και υγιεινής κατάστασης των ζώων του και στη σύνθεση ισόρροπων σιτηρεσίων με στόχο την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.