Από την σταθερή ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ΕΕ χαρακτηρίζεται η αγορά γάλακτος.

Οι μέσες τιμές νωπού γάλακτος στην ΕΕ αυξήθηκαν κάθε μήνα του 2021 και βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο του 2014. Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ υπερβαίνουν τις πρόσφατες και τις μεσοπρόθεσμες τιμές αναφοράς.

Την ίδια στιγμή, οι ενωσιακές εξαγωγές τυριών και ορού γάλακτος σε σκόνη σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις φέτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ, η ευρωπαϊκή παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2021.

Αυτό μεταφράστηκε σε διάφορες τάσεις στο χαρτοφυλάκιο γαλακτοκομικών προϊόντων: χαμηλότερη παραγωγή αποκορυφωμένου και πλήρους γάλακτος σε σκόνη, βουτύρου, γάλακτος που έχει υποστεί ζύμωση και γάλακτος κατανάλωσης αλλά υψηλότερη παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος, τυριού και κρέμας γάλακτος.

Οι ενωσιακές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2021, με ποικίλες τάσεις ανάλογα με το προϊόν: χαμηλότερες εξαγωγές γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου έναντι υψηλότερων εξαγωγών τυριού, συμπυκνωμένου γάλακτος και ορού γάλακτος σε σκόνη.

Οι τιμές του νωπού γάλακτος στην ΕΕ συνέχισαν να αυξάνονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, φθάνοντας σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του μέσου όρου πενταετίας.

Στην παγκόσμια αγορά οι ενωσιακές τιμές είναι σήμερα οι πιο ανταγωνιστικές για το τσένταρ, αλλά οι υψηλότερες για το πλήρες γάλα σε σκόνη και το βούτυρο.

Οι τιμές της Ωκεανίας είναι οι πιο ανταγωνιστικές για το πλήρες γάλα σε σκόνη και οι τιμές των ΗΠΑ για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

Πηγή