Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ministry of Rural Development And Food
www.minagric.gr

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Hellenic Milk Organization
www.elgo.gr

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
www.elga.gr

Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυλής Χολστάιν
World Holstein Friesian Federation
www.whff.info

Ευρωπαίκή Συνομοσπονδία Φυλών Ασπρόμαυρη & Ασπροκόκκινη Χολστάιν
European Holstein & Red-Holstein Confederation
www.euholsteins.com

Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου των Αποδόσεων
International Committee for Animal Recording
www.icar.org

European Milk Board
www.europeanmilkboard.eu

European Federation of Animal Science
www.eaap.org

Copa – Cogeca
www.copa-cogeca.eu

Food and Agriculture Organization of the United Nations
www.fao.org

EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System)
http://efabis.tzv.fal.de/

ERFP (European Regional Focal Point)
www.rfp-europe.org