30/09/2010: Εγκρίθηκαν αρδευτικά έργα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ

Υπεγράφησαν αρδευτικά έργα ύψους 73 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια από το Πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, για τα οποία θα γίνει ειδική παρουσίαση στο εγγύς μέλλον, ενώ θα ακολουθήσει η έγκριση και υπολοίπων, συνολικού προϋπολογισμού 768 εκ. ευρώ. Αναλυτικά, τα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής: Δημοσίευμα από “Αγροτικός Συνεργατισμός” τεύχος 89-90

Διαβάστε Περισσότερα

30/09/2010: Σε ισχύ ο νέος νόμος για τον ΕΛΓΑ

ΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος υπ’αριθμόν 3877 που αφορά το “Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτική ς δραστηριότητας”, σύμφωνα με τον οποίο οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΓΑ, που οργανώνεται και λειτουργεί…

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη για Πρόσληψη Προσωπικού (Σεπτέμβριος 2010)

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο…

Διαβάστε Περισσότερα