Τεχνικός Διευθυντής
Μηλιούδης Σταμάτης – Τεχνολόγος Ζωοτέχνης Α.Π.Θ

Τμήμα Οικονομικών & Προσωπικού
Γαβρίλης Αργύριος – Πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ

Τμήμα Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
Καρακούση Βασιλική – Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής
Σιδηροπούλου Μαρία – Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής
Τσούραλη Μαρία – Τεχνολόγος Ζωϊκής Παραγωγής
Ασμανίδης Ιωάννης
Γεωργατζής Σταύρος
Θώμου Ζήσης
Κομπιτσελίδης Ιωάννης
Παναγιώτου Αθανάσιος
Παππά Βασιλική
Σωτήρογλου Αθανάσιος

Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών
Δασκαλοπούλου Ευαγγελία – Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τζέκος Δημήτριος
Φαρμάκη Χρυσούλα