• 1 .  Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας
    10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΚ 57200

    Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας